Co jsou „sušenkové soubory“ (cookies):

Cookies jsou běžně využívané malé soubory (jeden má maximálně 4kb), které ukládají informace do prohlížeče uživatele. Tyto soubory u mně na webu pomáhají např.:

 • Správné funkčnosti stránek.
 • Anonymní analýze návštěvnosti. Tato statistika mi umožňuje například vyhodnotit, jaké typy článků se těší největší popularitě čtenářů.

Na svém webu nevyužívám cookies k cílení reklamy. Cookies ze své podstaty neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový a osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Návštěvou stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie. Pokud se vám rozsah cookies uvedený níže nelíbí, tak ještě níže najdete způsob jak svůj prohlížeč nastavit tak, aby jich chroustal omezené množství.

Váš prohlížeč si u mě pochutná na:

 • Relační cookie: Jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte můj web a pomáhají jeho správnému fungování.
 • Funkční cookie třetích stran: Jsou zde proto, aby vám správně fungovalo přehrávání videí nebo podcastu nebo aby fungoval eshop. Jejich zdrojem je třeba Youtube, podcastová služba Anchor.fm nebo systém Shoptet, na kterém mi běží eshop.
 • Permanentní cookie: Ta se ukládají a mohou obsahovat anonymní identifikátor Vašeho prohlížeče. Tyto cookie jsou zcela anonymní a neidentifikují Vás jako jednotlivce (neobsahují jméno, emailovou adresu ani další osobní údaje). Takové cookie slouží třeba statistice nebo tomu, aby vás opakovaně neotravovalo vyskakovací okno newsletteru.
 • Sociální cookie: Cookie soubory spolupracující se sociálními sítěmi. Zde odkaz, jak fungují pro Facebook.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete třeba zde:

Jak odmítnout používání souborů cookie

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení právě z důvodu zachování plné funkčnosti webů.

Nicméně lze si nastavit míru, která vám vyhovuje. Pokud některé z nich nechcete používat, lze cookies pomocí Vašeho webového prohlížeče zcela odmítnout nebo používání některých souborů cookie filtrovat. Jak na to pro nejběžnější prohlížeče, najdete zde:


Ochrana osobních údajů

Lidsky řečeno: Vaše osobní údaje nikomu nedám. Jiné subjekty resp. technické služby je zpracovávají pouze v logických případech, kdy je to potřeba: např. kvůli objednávce na eshopu nebo pro odeslání newsletteru.

K emailovému newsletteru se přihlašujete dobrovolně a srozumitelně a vždy máte možnost se z něj odhlásit. Sám nemám rád spam a nerad bych jej vytvářel, protože čas nás všech je omezený a vzácný.


A teď oficiální znění.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jakub Venglář, IČ: 88590658, Boční 245, 73932 Řepiště
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • Adresa: Boční 245, 73932 Řepiště
  • Email: obchodni@zahorami.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje (emailová adresa), které jste mu poskytl/a, za účelem přihlášení k newsletteru.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) pod čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, email, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení, newsletteru a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby,
  • zajišťující mailingové služby.
 2. Správce v některých případech má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (např. Mailchimp).

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.7.2020.